Ionut Mitroi – Managing Director

Cu o experiență de 15 ani în domeniul mobilității urbane și al planificării / modelării în transportului, Ionut Mitroi a dobândit cunoștințe practice și teoretice de specialitate în domeniul planificării strategice a transporturilor folosind sisteme moderne de management și software specializat pentru modelarea si prognoza cererii de transport. Domeniul său de expertiză și aptitudinile profesionale acoperă domeniul transportului și ingineriei traficului, specializat pe domeniul evaluării tehnice, economice și financiare a proiectelor de dezvoltare a sistemelor de transport, logistica  și mobilitate, procese decizionale în transporturi, studii de piață orientate spre transport, gestionarea transportului și a traficului pentru mărfuri și persoane. A absolvit un Master în Logistica și Managementul Transporturilor, teza sa având ca subiect modelarea congestiei urbane iar în 2015 el a dobândit titlul de Doctor in Stiinte Inginerești cu Teza  „Alocarea fluxurilor de trafic în rețele urbane congestionate”.

De-a lungul carierei sale a fost implicat în proiecte majore de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru noi linii de metrou, incluzând planificarea / modelarea transporturilor, analiza opțiunilor, analiza cost-beneficiu precum și în proiecte de cercetare privind siguranța traficului rutier. De asemenea, a fost implicat în studii de trafic pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport public sau proiecte rutiere și feroviare, precum și în  dezvoltarea strategiilor de mobilitate urbană și a dezvoltării contractelor de servicii publice de transport. După absolvirea universității a început activitatea ca transport planner / modeller,  manager de proiect, șef al departamentului de planificare în transporturi, iar din 2016 este consultant pe probleme de dezvoltare a transporturilor și conduce compania TTL PLANNING în calitate de Managing Director


Bogdan Petrini – Consultant Transporturi

Bogdan Petrini este absolvent al Facultății de Transporturi din cadrul UPB, specializarea Ingineria Transporturilor. Cu o experiență de 3 ani în domeniul planificării strategice în transporturi, expertiza sa profesională acoperă domeniul ingineriei transporturilor și a traficului, specializat pe modelarea în transporturi, și planificarea și organizarea serviciilor de transport public, acumulând experiență în acest sens în timpul unei mobilități de studiu ce s-a întins pe un an la Universitatea Tehnică din Praga. Este absolvent al unui Master în Transport și Trafic Urban, lucrarea sa de disertație având ca subiect corelații între dezvoltarea urbană și rețelele de transport public de mare capacitate, temă pe care o dezvoltă în continuare în cadrul studiilor doctorale.

Bogdan a fost implicat în proiecte majore de pregătire a studiilor de fezabilitate pentru linii de metrou (M1 Cluj-Napoca, M5 București, M2 București), incluzând analiza opțiunilor, analize de accesibilitate, analize operaționale și analize de perspectivă privind integrarea noilor magistrale cu rețelele existente și alte proiecte viitoare. De asemenea, are expertiză în elaborarea și actualizarea planurilor de mobilitate urbană durabilă (Cluj-Napoca, Arad, Zalău, Borsec, Bistrița, Săcueni, Năsăud, Făgăraș, Recaș, Zimnicea, Chișinău, Cahul, Reghin), studii de trafic pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere și de transport public (variante de ocolire, reorganizarea circulației la nivelul zonelor urbane), studii de oportunitate privind reconfigurarea rețelelor de transport public (Bacău) și audit tehnico-economic privind activitatea operatorilor de transport public (București, Iași).


Tudor Istrate – Consultant Transporturi

Tudor este absolvent al Facultății de Transporturi de la Universitatea Politehnică din București, cu specializarea în Ingineria Transporturilor. Experiența sa academică a fost îmbogățită de un semestru Erasmus petrecut la Praga, unde a dobândit cunoștințe semnificative în domeniul transporturilor. În prezent, își continuă studiile în cadrul programului de Master Transport și Trafic Urban.

În timpul programului său de practică universitară la TTL Planning, Tudor a fost activ implicat în numeroase proiecte relevante. Acestea includ contorizarea datelor pentru magistrala de metrou M5 din București, precum și prelucrarea datelor obținute din chestionarele de mobilitate. La momentul actual, Tudor ocupă poziția de consultant junior în domeniul transportului, contribuind la soluționarea problemelor legate de acest sector în continuă evoluție.


Alexandru Ciortea – Consultant Transporturi

Alexandru este absolvent al Facultății de Transporturi din cadrul Universității Politehnica din București, având specializarea în Ingineria Transporturilor, absolvind în promoția 2023. Pentru a-și dezvolta expertiza în acest domeniu, s-a înscris la programul de master în Transport și Trafic Urban oferit de Facultatea de Transporturi, Universitatea Politehnică din București. .

În timpul programului de practică din cadrul Facultății, efectuat la compania TTL PLANNING, a fost implicat în diferite activități precum contorizări de trafic, colectări de date pentru linia de metrou M5 din București și procesare de date extrase din chestionare de mobilitate, acumulând aptitudini profesionale solide în domeniul ingineriei transporturilor și a traficului. În prezent, Alexandru ocupă poziția de consultant junior în cadrul companiei TTL PLANNING


TTTL PLANNING este este o societate românească ce are ca obiect principal de activitate CAEN 7112 –  Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, ce activează în domeniul planificării în transporturi.

Cu o echipă de consultanți cu experiență internațională, oferim servicii de consultanță și planificare strategică în transporturi ce se axează pe inovare, eficiență și soluții durabile. Echipa noastră are experiență de nivel înalt, esențială în înțelegerea și identificarea celor mai bune rezultate ce vor fi furnizate beneficiarilor noștri.

De la înființare, la începutul anului 2016 lista noastră de beneficiari s-a extins incluzând Autorități Locale și Societăți Comerciale Private, românești și internaționale. Oferim clienților din sectorul public și privat o gamă largă de servicii de consultanță și planificare strategică în transportului incluzând inginerie de trafic, analize economice in transporturi, planificarea durabilă a transporturilor, analiza, evaluarea și prioritizarea opțiunilor, dezvoltarea și planificarea accesibilității, planificarea transportului public și privat, evaluarea si prognoza traficului precum și dezvoltarea de strategii de transport. Pentru mai multe informații despre întreaga noastră gamă de servicii pe care le oferim, puteți consulta secțiunea Domenii de Activitate.

Astăzi, competiția pentru fondurile structurale e din ce în ce mai intensă iar dezvoltarea este necesară. Comunitatea dumneavoastră contează! De aceea, trebuie sa excelați și să profitați de oportunitățile de finanțare, urmărind strategii de dezvoltare intergrate, pentru a atrage investitori și a crește bunăstarea comunității dumneavoastră în concordanță cu nevoile de mobilitate ale cetățenilor.

TTL PLANNING vă pune la dispoziție bunele practici și amploarea expertizei intregii echipe în domeniul dezvoltării infrastructurii de transport, al managementului mobilității și al finanțării proiectelor, pentru a reuși.


TTL PLANNING are implementat un  Sistem de Management al Calităţii conform ISO 9001:2015 precum și un Sistem de Management de Mediu (SMM) conform cerințelor standardului SR EN ISO 14001:2015, iar printre dotările software de care dispunem se află pachetul PTV VISUM 2023 de modelare și planificare strategică a transporturilor și PTV VISSIM 2023 pentru microsimularea traficului