Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă

 • Actualizare PMUD Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj (în lucru)
 • Actualizare PMUD Municipiul Arad, jud. Arad (în lucru)
 • Actualizare PMUD Municipiul Zalău, jud. Sălaj (în lucru)
 • Actualizare PMUD Iași, jud. Iași
 • Elaborare PMUD Municipiul Reghin, jud. Mureș
 • Elaborare PMUD Oraș Sântana, jud. Arad
 • Contribuții PMUD Municipiul Deva, jud. Hunedoara
 • Elaborare PMUD Oraș Sânnicolau Mare, jud. Timiș
 • Elaborare PMUD Oraș Sebiș, jud. Arad
 • Elaborare PMUD Municipiul Câmpulung, jud. Argeș

Studii de Trafic / Evaluarea Cererii de Transport

 • Analiza Cererii de Transport pentru Sistemul de Transport Metropolitan Rapid Cluj – Magistrala I De Metrou și Tren Metropolitan
 • Studiu de Trafic în cadrul SF pentru Varianta de ocolire a municipiului Pitesti Vest (în lucru)
 • Studiu de Trafic in cadrul SF Reabilitarea liniei CF Pașcani – Dărmănești
 • Studiu de Trafic in cadrul SF Reabilitarea liniei CF Dărmănești – Vicșani – Frontieră
 • Studiu de Trafic în cadrul SF pentru Varianta de ocolire a municipiului Vaslui
 • Studiu de Trafic în cadrul SF pentru Varianta de ocolire a municipiului Reghin
 • Studiu de Trafic în cadrul SF pentru Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe
 • Studiu de Trafic în cadrul SF pentru Asigurarea Mobilității în mun. Reghin
 • Evaluarea Cererii de Transpoort in cadru SF Sprijin pentru Autoritatea Feroviară Română pentru achiziția de Material Rulant de Călători
 • Studiu de Trafic în cadrul SF pentru Amenajare piste de biciclete în orașul Sântana

Contracte de Servicii Publice

 • Elaborarea proiectului de  contract de delegare a gestiunii serviciului de transport – Tren Metropolitan Cluj-Napoca
 • Elaborarea proiectului de  contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Deva, Hunedoara
 • Analiza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu autobuze in municipiul Slatina nr. 106619 / 29.12.2017 si elaborarea Proiectului de Act Aditional, Slatina, Olt
 • Elaborarea proiectului de  contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Brăila

Analize Cost Beneficiu / Analize de Opțiuni / Studii de Oportunitate

 • Studiu de oportunitate și Studiu de Trafic pentru Introducerea transportului electric în Sibiu – Tren Urban Sibiu
 • Analiza Cost-Beneficiu în cadrul SF pentru Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe, Covasna
 • Analiza de Opțiuni în cadrul SF pentru Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe, Covasna
 • Studiu de Oportunitate pentru Achiziția de Autobuze, Mun. Reghin, Mureș
 • Studiu de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local în orașul Valea lui Mihai, Bihor