Inginerie de Trafic

 • Studii de trafic
 • Modelarea și prognoza nevoii de deplasare
 • Evaluarea soluțiilor de gestiune a traficului
 • Analize de impact asupra traficului
 • Studii de optimizare a circulației în intersecții
 • Studii de optimizare a coridoarelor de trafic
 • Proiectarea și optimizarea programelor de semaforizare
 • Proiectarea rețelelor de piste de biciclete și a căilor pietonale
 • Analize ale sistemului de parcare –dimensionare și taxare
 • Analiza și proiectarea sistemelor de semaforizare


Planificare strategică în transporturi

 • Planuri de mobilitate urbană durabilă
 • Consulanță pentru creșterea capacității instituționale în domeniul mobilității și transporturilor
 • Strategii de dezvoltare a sistemelor de transport
 • Asistență pentru elaborarea cererilor de finanțare
 • Studii de traseu / Evaluarea alternativelor de traseu
 • Analize de impact asupra mediului
 • Analize de impact asupra traficului
 • Evaluarea cererii de transport
 • Dimensionarea ofertei de transport
 • Analize de sustenabilitate
 • Management de proiect

Analize economice în transporturiuri

 • Evaluarea economica a proiectelor și programelor
 • Analize socio-economice
 • Evaluarea situației economice locale
 • Evaluarea impactului proiectelor
 • Prognoza scenariilor economice
 • Evaluarea economică a efectelor asupra mediului
 • Analize și prognoze demografice
 • Studii de fezabilitate / analize cost-beneficiu
 • Planuri de afaceri și evaluare financiară în domeniul transporturilor
 • Proiectare de sondaje și analiza rezultatelor
 • Evaluarea investițiilor majore în domeniul transporturilor

Studii de fezabilitate / oportunitate

 • Investiții în infrastructuri de transport
 • Investiții în servicii de transport
 • Achizitie de material rulant / autobuze
 • Contracte de Servicii Publice cf. reg. 1370
 • Dezvoltarea polilor de transfer la nivelul rețelelor multimodale de transport
 • Analize de opțiuni
 • Analize cost-beneficiu
 • Studii de traseu
 • Analize de risc
 • Studii de marketing
 • Sondaje de mobilitate si transport

Evaluarea deplasărilor nemotorizate

 • Consultanță în promovarea deplasărilor nemotorizate
 • Analiza si identificarea solutiilor de dezvoltare a polilor de schimb
 • Strategii de dezvoltare pentru rețelele dedicate
 • Relizarea anchetelor pentru analiza deplasărilor pietonale
 • Evaluarea conexiunii dintre soluțiile de deplasare și propunerile strategice generale
 • Modelarea deplasărilor nemotorizate (pietonale/cu bicicleta)

Evaluarea performanțelor de siguranță a rețelelor de transport

 • Analize statistice ale punctelor negre
 •  Sondarea percepției utilizatorilor rețelelor de transport
 •  Analize de impact asupra siguranței
 •  Evaluarea indicatorilor de siguranța ai rețelelor de transport